1

کاهش ۱۴ درصدی بارش ها در آذربایجان شرقی

آذرقلم: مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی میانگین بارش سال آبی استان از اول مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال را ۱۹۸.۷ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میانگین بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش آذرقلم، حبیب عبدلی، افزود: میزان بارش در هفت ماه سپری شده از سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۲.۷ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۲۲.۹ درصد معادل ۵۹ میلی متر کاهش یافته است.
وی میانگین بارش سال آبی گذشته در این بازه زمانی را حدود ۲۳۴.۵ و بلند مدت را ۲۵۷.۷ میلی متر اعلام و اظهار کرد: با وجود بارش ۵۷.۸ میلی متری در اردیبهشت امسال، میانگین کل بارش در استان همچنان پایین تر از سال های گذشته است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین بارش در یک سال آبی در این استان حدود ۳۱۰.۷ میلی متر است، گفت: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۶۴ درصد بارش سال ابی تامین شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین بارش در یک سال آبی در این استان حدود ۳۱۰.۷ میلی متر است، گفت: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۶۴ درصد بارش سال ابی تامین شده است.
عبدلی، ادامه داد: میانگین بارش از ابتدای فصل جاری (بهار) تا کنون در استان ۹۰.۵ میلی متر بوده که این میزان نسبت به بارش بلند مدت در این بازه زمانی، ۱۴.۵ درصد معادل ۱۰۵.۹ میلی متر کاهش نشان می دهد.
وی اعلام کرد: در سال آبی جاری بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان چاراویماق به میزان ۳۱۶ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان هوراند به میزان ۱۲۹.۱ میلی متر گزارش شده است.
وی اعلام کرد: در سال آبی جاری بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان چاراویماق به میزان ۳۱۶ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان هوراند به میزان ۱۲۹.۱ میلی متر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در چاراویماق نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۷.۴ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۴۵.۸ میلی متر افزایش یافته و در هوراند نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۱۵.۸ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۱۱۶.۹ میلی متر کاهش نشان می دهد.
عبدلی، با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در تبریز در این بازه زمانی ۱۵۵.۳ میلی متر و در بلند مدت ۲۲۵ میلی متر ثبت شده است، گفت: متوسط بارش در این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۳ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۶۹.۶ میلی متر کاهش یافته است.