1

نقشه: «شدیدترین» و «ناچیزترین» اعتراضات در کدام استان ها بوده؟

آذرقلم: با توجه به ماهیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» و شهرها و استان‌های درگیر در آن، باید عوامل اقتصادی و فرهنگی و دغدغه سبک زندگی را به عنوان عوامل محرک اعتراضات، در کنار هم دید. به عبارت بهتر اعتراضات توامان دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته است و بر اساس اطلس جغرافیایی اعتراضات، می‌توان نتیجه گرفت که طبقه متوسط و طبقات ضعیف‌تری که هنوز به لحاظ فرهنگی خود را در کنار طبقه متوسط می‌دانند در این اعتراضات احتمالا بیشترین مشارکت را داشته‌اند.
تحلیل جغرافیایی ویدیوها و خبرهای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی نشان می‌دهد این اعتراضات به لحاظ جغرافیایی گسترده و به لحاظ طبقاتی وابسته به تحرکات طبقه متوسط است.

یافته‌های بررسی پراکندگی و جغرافیای اعتراضات ۱۴۰۱ / شدیدترین و ناچیزترین اعتراض‌ها در کدام استان ها و مناطق بوده؟ + نقشه
مرگ مهسا امینی در پایان شهریور سال جاری، جرقه یکی از پردامنه‌ترین اعتراضات اجتماعی در سالیان اخیر را رقم زد. از زمان آغاز اعتراضات در اواخر شهریور ماه تا اواخر آبان‌ماه، شهرها و استان‌های مختلفی در سراسر کشور شاهد اعتراضات خیابانی بودند. در طول ۲ ماه گذشته شهرهای متعددی شاهد اعتراضات بوده‌اند. فراوانی، پراکندگی و تداوم این اعتراضات بیانگر آن است که این جنبش محدود به یک مساله و جغرافیای خاص نیست. از همین رو است که مطالعه شدت اعتراضات در شهرهای مختلف می‌تواند تصویر بهتری از انگیزه‌های این اعتراضات به دست دهد. فهم دقیق از میزان اعتراضات در هر شهر و استان می‌تواند زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اعتراضات را بهتر روشن کند.
با توجه به آنکه امکان جمع‌آوری اطلاعات میدانی از اعتراضات فراهم نیست، یکی از روش‌های تهیه اطلس جغرافیای اعتراضات، رجوع به اخبار منتشر شده از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی است و بر اساس تعداد اخبار منتشر شده از هر شهر و استان، می توان تخمینی از شدت اعتراضات در هر استان زد. در این میان، یکی از کانال‌های فعال که اقدام به انتشار ویدیوهای اعتراضی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. بررسی اخبار منتشر شده در این کانال می‌تواند تصویری از شدت اعتراضات در هر شهر و استان در قیاس با استان‌های دیگر به دست دهد. بدیهی است که اتکا به داده‌های یک کانال تلگرامی به‌تنهایی نمی‌تواند از دقت کافی برای ارایه یک اطلس جغرافیایی از اعتراضات کافی باشد، اما از این طریق می‌توان تصویری اولیه از شدت اعتراضات و اطلس جغرافیایی آن به دست آورد؛ خصوصا آنکه امکان قیاس اعتراضات در شهر و استان‌های مختلف را فراهم می‌کند.
بر اساس تحلیل یافته‌های به دست آمده، می‌توان براساس تعداد اخبار منتشر شده راجع به هر استان، شدت اعتراض در استان‌های مختلف در قیاس با یکدیگر را به ۶ دسته تقسیم‌بندی کرد.
استان‌های با شدت اعتراضات بسیار زیاد (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان حداقل ۲۰۰ بار تکرار شده است).
استان‌های با شدت اعتراضات زیاد (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار تکرار شده است)
استان‌های با شدت اعتراضات متوسط (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان بین ۵۰ تا ۱۰۰ بار تکرار شده است مانند آذربایجان شرقی).
استان‌های با شدت اعتراضات کم (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان بین ۳۰ تا ۵۰ بار تکرار شده است) .
استان‌های با شدت اعتراضات خیلی کم (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان بین ۱۰ تا ۳۰ بار تکرار شده است).
استان‌های با شدت اعتراضات ناچیز (استان‌هایی که نام خودشان یا یکی از مناطق‌شان کمتر از ۱۰ بار تکرار شده است).
بر اساس این دسته‌بندی از تعداد اخبار منتشر شده، می‌توان این اطلس جغرافیایی از اعتراضات ایران را ارایه کرد.
منبع: روزنامه اعتماد