1

دو انتصاب جدید مدیریتی در شهرداری تبریز

آذرقلم: شهردار منطقه 4 و مدیرعامل سازمان سیما و منظر تغییر کردند.

سرپرست جدید شهرداری منطقه ۴ معرفی شد
طی احکام جداگانه ای از سوی یعقوب هوشیار شهردار تبریز، شهردار منطقه چهار تبریز و مدیرعامل سیما و مظر شهرداری منصوب شدند.
به گزارش آذرقلم، هادی مقدم‌زاده به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۴ تبریز معرفی و از زحمات مسعود علیلو شهردار سابق این منطقه قدردانی شد.
هادی مقدم ‌زاده دارای دکترای مدیریت، گرایش رفتار سازمانی/ منابع انسانی از دانشگاه تهران پیش از این شهردار صوفیان و شهردار زنوز بوده است.
وی در کارنامه خود سمت‌هایی چون عضویت در هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه شهرداری تبریز، مشاور اجرایی تعاونی مسکن منطقه آزاد ارس و مدیر فنی و ناظر پروژه کارت سوخت هوشمند شمال‌غرب کشور را دارد.

معرفه

سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز معرفی شد
طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز سیامک آسیایی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز انتخاب شد.
به گزارش آذرقلم، سیامک آسیایی در کارنامه اجرایی خود معاونت اداری و مالی و معاونت فنی و اجرایی سازمان سیما منظر، مدیریت فضای سبز مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ و معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۵ را بر عهده داشته است.
وی دارای دکترای مدیریت استراتژیک DBA از دانشگاه ارومیه است.

سیم منظر