1

ثبت بدترین وضعیت تاریخ دریاچه ارومیه در ۳۱ سال گذشته

آذرقلم: براساس آمارهای منتشره، شرایط امروز دریاچه ارومیه بدترین وضعیت این پهنه آبی حداقل در ۳۱ سال اخیر که آمار آن ثبت شده، است.
به گزارش آذرقلم، براساس آمار منتشره در وبسایت آب منطقه ای آذربایجان‌شرقی در روز ۹ آبان‌ماه، تراز دریاچه ارومیه با ۴۷ سانتی متر کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۱۲۷۰.۰۶ رسیده که ۷ سانتی‌متر نیز نسبت به ابتدای سال آبی ((مهر۱۴۰۱)) افت کرده و با میانگین بلندمدت ۴.۳۷ متر فاصله دارد.

آمار 9 آبان 1401 دریاچه ارومیه
همچنین بر اساس همین آمار، وسعت دریاچه ارومیه با ۱۰۸۳.۷۶ کیلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۱۹ کیلومترمربع کاهش نسبت به یک مهر ۱۴۰۱ ((ابتدای سال آبی)) به ۸۰۲.۱۰ کیلومتر مربع رسیده است.
حجم آب نگین آبی آذربایجان‌غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۸ میلیاردمترمکعب و نسبت به ابتدای سال آبی ۰.۱۶ میلیارد مترمکعب (۱۶۰ میلیون مترمکعب) کاهش یافته و به ۱.۰۸ میلیاردمترمکعب رسیده است.
همچنین براساس این آمارها، حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به ۱۷.۲۸ میلیارد مترمکعب در زمان اکولوژیک، بیش از ۱۶.۱۸ میلیارد مترمکعب /حدود ۹۴درصد/ کمتر شده است.
این شرایط بدترین وضعیت تاریخ دریاچه ارومیه است و با توجه به بی بارشی‌های اخیر و پیش بینی هواشناسی به نبود بارندگی مناسب تا آذرماه و پایان نیافتن پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه، احتمال وخیم تر شدن شرایط نگین فیروزه‌ای کشور بیش از پیش محتمل است.
در آمارهای ثبت شده ۳۱ سال اخیر (از سال ۱۳۷۰) تاکنون، تراز ۱۲۷۰.۱۰ در روز یازده مهرماه سال ۱۳۹۳ بدترین تراز ثبت شده بود که بعد از این روز، شرایط دریاچه رو به بهبود رفت و حتی در روز ۹ آبان آن سال (۸ سال قبل) با ۳۸ سانت افزایش به ۱۲۷۰.۴۸ رسید.
بعد از تغییر و تحولات رخ داده در ستاد احیا در دولت سیزدهم، تاکنون هیچ برنامه یا طرحی برای ممانعت از وخیم تر شدن نگین آبی آذربایجان برنامه ریزی نشده است.