1

تغییرات گسترده مدیریتی در شهرداری تبریز: شهرداران شش منطقه تغییر کردند

آذرقلم: شهردار تبریز در احکام تازه ای، دست به تغییرات گسترده در سطح مدیران ارشد شهرداری تبریز زد. بر همین اساس شهرداران جدید مناطق یک، دو ، سه، پنج، هفت و ده منصوب شدند.
به گزارش آذرقلم، با صدور حکمی، حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید منطقه یک معرفی و از زحمات اکبر پورخردمند در این منطقه تقدیر شد. شاهوردی سال ها پیش به عنوان شهردار منطقه 9 تبریز خدمت می کرد.

شاهوردی

همچنین موسی علیپور زنوزی به عنوان شهردار منطقه دو تبریز منصوب و از خدمات طالب نژاد ( بازنشستگی) و حسین عالیباف ( جانشین منطقه) قدردانی شد.

موسی علیپور زنوزی در کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۶ تهران، رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران، رئیس املاک معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران و شهرداری ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۹ تهران را دارد.

معاون اداره حقوقی شهرداری منطقه ۱۹ تهران، مشاور حقوقی سازمان انفورماتیک شهرداری تبریز، مشاور حقوقی و مسئول امور قراردادهای شرکت کودآلی شهرداری تبریز و نماینده شهرداری تبریز در امور تشکل های غیردولتی استان آذربایجان شرقی از دیگر سوابق شهردار جدید منطقه ۲ تبریز است.

علی‌پور

اکبر پورخردمند شهردار منطقه ۳ تبریز شد

طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، اکبر پورخردمند به عنوان شهردار منطقه ۳ تبریز معرفی و از زحمات یعقوب وحیدکیا قدردانی شد.

پورخردمند از چهره های شناخته شده شهرداری تبریز است که در رزومه کاری خود، شهرداری منطقه ۱، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۷ را دارد.

معارفه شهردار منطقه 3

طی حکمی از سوی شهردار تبریز، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز انتخاب و معرفی و از زحمات محمدعلی سلیمی قدردانی شد.

رشتبری که از امروز به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز فعالیت می کند، پیش از این معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۵ تبریز بود.

رشتبری

طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، سیاوش فتح‌اللهی به عنوان شهردار منطقه ۵ تبریز معرفی و از زحمات میرعلی اصغر نساج قدردانی شد.

از جمله مهم ترین پست های مدیریتی وی می توان به شهردار ناحیه یک، مدیرکل حوزه شهردار، شهردار ناحیه ۲ و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه ۱۰ تهران اشاره کرد.

معارفه

همچنین موسی زارعی به عنوان شهردار منطقه ده تبریز معرفی و از خدمات چند ماهه حسن گنجی در این منطقه تقدیر شد.

در کارنامه موسی زارعی، معاون مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، مدیر اداری شهرداری منطقه ۱۰، مدیر بازرسی شهرداری منطقه ۵، مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۵، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۷ ومدیر پارک بزرگ تبریز به چشم می خورد.

موسی زارعی