- پایگاه خبری آذرقلم - http://azargalam.ir -

ماسک روی چانه، شاهکار جدید رسانه ملی! + عکس

یادداشت: محمد امین خوش نیت (کارشناس ارشد رسانه)

آذرقلم: رسانه ملی در جریان پخش اخبار و تصاویر مربوط به سقوط هواپیمای اکراینی باز هم دست به خلق شاهکار زد! گزارشگری با ماسک روی چانه!

به گزارش آذرقلم، غیرحرفه ای گری و عدم اطلاع و آگاهی کافی گردانندگان رسانه ملی نسبت به الزامات یک گزارش و خبر و تصویر مرتبط، مناسب و منطقی تمامی ندارد. اگر دیروز حسینی بای در جریان سیل جنوب کشوربه عمد تا کمر داخل سیل شد تا تصاویر را باورپذیرتر! به مخاطب ارائه دهد در جریان گزارش حادثه سقوط مرگبار هواپیمای بوئینگ اکراینی در تهران هم دست به خلق شاهکار دیگری زد!در این گزارش خبری، گزارشگر خبر در حالی که ماسکی معمولی را بر روی چانه دارد اقدام به مصاحبه با مسئول هلال احمر حاضر در صحنه سقوط می کند. این در حالی است که هیچ کدام از این عوامل امدادی و اورژانس ماسکی بر چهره ندارند. یعنی برای انجام مصاحبه، نیازی به این کار نمی بینند. اما گزارشگر رسانه ملی، ادای یک گزارشگر فعال و اکتیو را به خود گرفته و با زدن ماسک بر روی صورت و چانه ( توجه کنید روی چانه و نه روی بینی و دهان!) اقدام به تهیه گزارش می کند. این در حالی است که هیچ یک از افراد حاضر در صحنه هم ماسک ندارند که بحث آنها جداست. اما سوال مخاطب این است: اگر نیاز به زدن ماسک می بینید چرا آن را روی دهان و بینی نزده اید؟ و اگر نیاز نمی بینید چه لزومی دارد جلوی دوربین آن را روی چانه خود بزنید؟ نکند هراس سرایت عفونت از چانه دارید؟!

آقایان رسانه ملی! لطفا کمی دوراندیش و منطقی باشید و با این کارهای سبک و تصویرسازی های کاذب به شعور مخاطب توهین نکنید.