- سایت خبری آذرقلم - http://azargalam.ir -

توشاک به تراکتور جان می دهد

آذرقلم: با وجودی که هنوز مدیران تراکتور در جذب بازیکنان ستاره و اسم و رسم دار آنچنان که باید نتوانسته اند توقع هواداران را برآورده کنند اما از اردوی تراکتور در ترکیه اخبار خوبی به گوش می رسد.

[1]

به گزارش آذرقلم، تمرینات تیم پرطرفدار تبریز با نشاط و شادابی زیر نظر توشاک در حال انجام است و بازیکنان با وجود فشردگی تمرینات اما از نوع تمرینات سرمربی خود راضی هستند.

آنها معتقدند کار کردن زیر نظر مربی بزرگی مثل توشاک افتخار بزرگی است که نصیب هر فوتبالیستی نمی شود.

به نظر می رسد سرمربی ولزی کم کم دارد با بازیکنان تیمش و نقطه ضعف ها و قوت تیمش آنشا می شود تا با سرعتی بیشتر تفکران فنی خود را به تیم تزریق کند.