- پایگاه خبری آذرقلم - http://azargalam.ir -

آقای روحانی! من به خاطر وعده دروغ تان از شما شاکی هستم!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]آذرقلم: آقای روحانی که هم نام و هم لباس تان به نام مقدس روحانی مزّین گشته از شما نه به عنوان یک رئیس جمهور و مسئول اجرایی حکومت اسلامی بلکه به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک عالِم دینی که جز راست نباید بر زبانش جاری شود به خاطر وعده دروغ تان شکایت دارم.
آن خبر کذایی و آن وعده ی دروغین «پیروزی بزرگ» در یکشنبه هفته گذشته چه شد؟!
وقتی شما به راحتی آب خوردن دروغ می گوئید، انتظار نداشته باشید مردم در بیان اطلاعات درآمدی، مالی و تصمیمات سیاسی خود به شما راست بگویند. آذربایجانی ها ضرب المثل شیرینی دارند.
هر نه سالسان آشی وا
همان چیخار قاشیغوا!!
بخدا اگر شما وعده ندهید سنگین تر هستید. لطفا حرمت نام و جامه تان را نگهدارید! من از شما به خاطر دروغ تان، شاکی هستم. با عملکرد سیاسی و اجرایی تان و با قیمت دلار و مسکن و خودرو و تورم افسار گسیخته جامعه هم اصلا کاری ندارم!

یادداشت: محمد امین خوش نیت[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]